מאגר הידע

כלכלה - שנה ג'

לילה טוב אורח/ת. עדיין לא רשום ? להרשמה לחץ כאן | שכחת את הפרטים ?
יצירת קבוצה חדשה!
מאגר הידע > כלכלה > כלכלה - שנה ג' > גידור וניהול סיכונים בעזרת אופציות וחוזים
הצג:
שם הקובץפרטיםנוסף ב:הורדה
קובץ אקרובט רידר
הערכת שווי רכיב ההמרה באגרת חוב להמרה - ספט' 207
רועי פולניצר - הערכת שווי רכיב ההמרה באגרת חוב להמרה - פרשקובסקי בעמ - 30.09.2007
הורדות: 62      שיתוף
לחץ לדירוג
109 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
11/05/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
המודל הבינומי מסוג Lattice - בחירת משתני החלטה
המודל הבינומי מסוג Flexible Lattice Exercise Behavior - בחירת משתני החלטה - רועי פולניצר
הורדות: 659      שיתוף
לחץ לדירוג
186 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
28/01/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
המודל הבינומי מסוג Flexible Lattice Exercise Behav
המודל הבינומי מסוג Flexible Lattice Exercise Behavior - רועי פולניצר
הורדות: 394      שיתוף
לחץ לדירוג
475 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
28/01/11
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
חישוב שווי כתבי אופציה 16.12.2010
חישוב שווי כתבי האופציה בוצע על בסיס המודל הבינומי של Cox, Ross & Rubinstein. במודל הבינומי, התוכנה מחשבת מספר רב של חישובים של צמתים על גבי עץ בינומי, מהוונת את כולם ליום החישוב והתוחלת הינה הערך המבוקש.
הורדות: 330      שיתוף
לחץ לדירוג
113 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
19/12/10
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
רועי פולניצר - הערכת שווי אופציות לעובדים
קביעת שווי הוגן להקצאUת אופציות לעובדים (ESOP's) על פי תקן בינלאומי IFRS 2
הורדות: 186      שיתוף
לחץ לדירוג
140 KB
סיווג: לא מסווג/אחר
16/09/10
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - קרנות הגידור והסיכון כבר
אופציות וחוזים עתידיים - קרנות הגידור והסיכון כבר בישראל - 20
הורדות: 356      שיתוף
לחץ לדירוג
68 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - הילדות המופרעות של שוק הה
אופציות וחוזים עתידיים - הילדות המופרעות של שוק ההון - 19
הורדות: 200      שיתוף
לחץ לדירוג
65 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - מהן קרנות גידור - 18
אופציות וחוזים עתידיים - מהן קרנות גידור - 18
הורדות: 181      שיתוף
לחץ לדירוג
42 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - קרנות גידור – מושגי יסוד
אופציות וחוזים עתידיים - קרנות גידור – מושגי יסוד - 17
הורדות: 260      שיתוף
לחץ לדירוג
109 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - אסטרטגיות גידור קיימות -
אופציות וחוזים עתידיים - אסטרטגיות גידור קיימות - 16
הורדות: 413      שיתוף
לחץ לדירוג
48 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - קבוצות של אסטרטגיות גידור
אופציות וחוזים עתידיים - קבוצות של אסטרטגיות גידור - 15
הורדות: 241      שיתוף
לחץ לדירוג
32 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - גישות שונות של אסטרטגיות
אופציות וחוזים עתידיים - גישות שונות של אסטרטגיות גידור - 14
הורדות: 265      שיתוף
לחץ לדירוג
26 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - יתרונות השימוש בהשקעה באמ
אופציות וחוזים עתידיים - יתרונות השימוש בהשקעה באמצעות אסטרטגיות גידור - 13
הורדות: 152      שיתוף
לחץ לדירוג
25 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - אופציות ככלי לגידור סיכונ
אופציות וחוזים עתידיים - אופציות ככלי לגידור סיכונים - 12
הורדות: 319      שיתוף
לחץ לדירוג
106 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - אופציות ככלי לספקולציה -
אופציות וחוזים עתידיים - אופציות ככלי לספקולציה - 11
הורדות: 177      שיתוף
לחץ לדירוג
28 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - דלתא ועירוב אופציות עם נכ
אופציות וחוזים עתידיים - דלתא ועירוב אופציות עם נכסים אחרים - 10
הורדות: 264      שיתוף
לחץ לדירוג
142 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - המודל של בלק ושולץ - 9
אופציות וחוזים עתידיים - המודל של בלק ושולץ - 9
הורדות: 291      שיתוף
לחץ לדירוג
128 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - Put Call Parity - 8
אופציות וחוזים עתידיים - Put Call Parity - 8
הורדות: 293      שיתוף
לחץ לדירוג
51 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - המודל הבינומי - 7
אופציות וחוזים עתידיים - המודל הבינומי - 7
הורדות: 247      שיתוף
לחץ לדירוג
207 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - אסטרטגיות השקעה באופציות
אופציות וחוזים עתידיים - אסטרטגיות השקעה באופציות - 5
הורדות: 304      שיתוף
לחץ לדירוג
356 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - המודל הנאיבי - 6
אופציות וחוזים עתידיים - המודל הנאיבי - 6
הורדות: 200      שיתוף
לחץ לדירוג
74 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - מאפיינים של מחירי האופציו
אופציות וחוזים עתידיים - מאפיינים של מחירי האופציות - 4
הורדות: 211      שיתוף
לחץ לדירוג
58 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - גבולות של מחירי אופציות -
אופציות וחוזים עתידיים - גבולות של מחירי אופציות - 3
הורדות: 239      שיתוף
לחץ לדירוג
115 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - מבוא לאופציות - 2
אופציות וחוזים עתידיים - מבוא לאופציות - 2
הורדות: 296      שיתוף
לחץ לדירוג
378 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
אופציות וחוזים עתידיים - מבוא לחוזים עתידיים - 1
אופציות וחוזים עתידיים - מבוא לחוזים עתידיים - 1
הורדות: 431      שיתוף
לחץ לדירוג
278 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ וורד
פיתרון מבחן מועד ב 2007
פיתרון מבחן מועד ב 2007
הורדות: 219      שיתוף
לחץ לדירוג
266 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

doc
קובץ וורד
פיתרון מבחן מועד א 2007
פיתרון מבחן מועד א 2007
הורדות: 119      שיתוף
לחץ לדירוג
140 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

doc
קובץ וורד
מבחן מועד ב 2007
מבחן מועד ב 2007
הורדות: 213      שיתוף
לחץ לדירוג
103 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

doc
קובץ וורד
פיתרון מבחן מועד א 2007
פיתרון מבחן מועד א 2007
הורדות: 107      שיתוף
לחץ לדירוג
163 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

doc
קובץ וורד
מבחן מועד א 2007
מבחן מועד א 2007

הורדות: 194      שיתוף
לחץ לדירוג
56 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

doc
קובץ אקרובט רידר
פיתרון מועד ב 2006
פיתרון מועד ב 2006
הורדות: 102      שיתוף
לחץ לדירוג
93 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
מבחן מועד ב 2006
מבחן מועד ב 2006
הורדות: 151      שיתוף
לחץ לדירוג
83 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
פיתרון מועד א 2006
פיתרון מועד א 2006
הורדות: 74      שיתוף
לחץ לדירוג
94 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
מבחן מועד א 2006
מבחן מועד א 2006
הורדות: 113      שיתוף
לחץ לדירוג
106 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
פיתרון מועד ב קיץ 2005
פיתרון מועד ב קיץ 2005
הורדות: 73      שיתוף
לחץ לדירוג
70 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
מבחן מועד ב קיץ 2005
מבחן מועד ב קיץ 2005
הורדות: 92      שיתוף
לחץ לדירוג
62 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
פיתרון מועד א קיץ 2005
פיתרון מועד א קיץ 2005
הורדות: 57      שיתוף
לחץ לדירוג
71 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
מבחן מועד א קיץ 2005
מבחן מועד א קיץ 2005
הורדות: 79      שיתוף
לחץ לדירוג
65 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
פיתרון מועד ב 2005
פיתרון מועד ב 2005
הורדות: 64      שיתוף
לחץ לדירוג
65 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
מבחן מועד ב 2005
מבחן מועד ב 2005
הורדות: 77      שיתוף
לחץ לדירוג
63 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
פיתרון מועד א 2005
פיתרון מועד א 2005
הורדות: 74      שיתוף
לחץ לדירוג
67 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
מבחן מועד א 2005
מבחן מועד א 2005
הורדות: 106      שיתוף
לחץ לדירוג
64 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
פתרון בחינה לדוגמא
פתרון בחינה לדוגמא
הורדות: 90      שיתוף
לחץ לדירוג
57 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
מבחן לדוגמא
מבחן לדוגמא
הורדות: 137      שיתוף
לחץ לדירוג
61 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון נוסף לתרג
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון נוסף לתרגיל 2
הורדות: 65      שיתוף
לחץ לדירוג
62 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 10
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 10
הורדות: 50      שיתוף
לחץ לדירוג
56 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 9
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 9
הורדות: 45      שיתוף
לחץ לדירוג
274 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 8
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 8
הורדות: 42      שיתוף
לחץ לדירוג
597 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 7
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 7
הורדות: 45      שיתוף
לחץ לדירוג
799 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 6
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 6
הורדות: 44      שיתוף
לחץ לדירוג
244 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 5
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 5
הורדות: 37      שיתוף
לחץ לדירוג
513 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 4
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 4
הורדות: 35      שיתוף
לחץ לדירוג
187 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 3
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 3
הורדות: 41      שיתוף
לחץ לדירוג
162 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 2
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 2
הורדות: 49      שיתוף
לחץ לדירוג
313 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 1
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - פתרון תרגיל 1
הורדות: 74      שיתוף
לחץ לדירוג
734 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 10
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 10
הורדות: 42      שיתוף
לחץ לדירוג
26 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 9
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 9
הורדות: 44      שיתוף
לחץ לדירוג
82 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 8
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 8
הורדות: 41      שיתוף
לחץ לדירוג
76 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 7
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 7
הורדות: 44      שיתוף
לחץ לדירוג
61 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 6
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 6
הורדות: 47      שיתוף
לחץ לדירוג
35 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 5
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 5
הורדות: 45      שיתוף
לחץ לדירוג
36 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 4
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 4
הורדות: 55      שיתוף
לחץ לדירוג
33 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 3
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 3
הורדות: 54      שיתוף
לחץ לדירוג
16 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 2
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 2
הורדות: 52      שיתוף
לחץ לדירוג
56 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 10
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 10
הורדות: 48      שיתוף
לחץ לדירוג
3.98 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 1
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - תרגיל 1
הורדות: 74      שיתוף
לחץ לדירוג
84 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 12
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 12
הורדות: 45      שיתוף
לחץ לדירוג
823 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 11
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 11
הורדות: 46      שיתוף
לחץ לדירוג
272 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 9
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 9
הורדות: 46      שיתוף
לחץ לדירוג
746 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 8
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 8
הורדות: 50      שיתוף
לחץ לדירוג
674 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 7
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 7
הורדות: 54      שיתוף
לחץ לדירוג
698 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 6
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 6
הורדות: 52      שיתוף
לחץ לדירוג
1.55 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 5
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 5
הורדות: 51      שיתוף
לחץ לדירוג
2.59 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 4
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 4
הורדות: 40      שיתוף
לחץ לדירוג
1.85 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 2
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 2
הורדות: 64      שיתוף
לחץ לדירוג
2.42 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 3
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 3
הורדות: 48      שיתוף
לחץ לדירוג
369 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י: Capitalist

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 1
גידור וניהול סיכונים - קיץ 2005 - הרצאה 1
הורדות: 161      שיתוף
לחץ לדירוג
1.55 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
14/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 7
הורדות: 59      שיתוף
לחץ לדירוג
737 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 6
הורדות: 43      שיתוף
לחץ לדירוג
247 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 4
הורדות: 55      שיתוף
לחץ לדירוג
759 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 5
הורדות: 42      שיתוף
לחץ לדירוג
240 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 3
הורדות: 39      שיתוף
לחץ לדירוג
268 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 3 - פתרון מרצה
הורדות: 49      שיתוף
לחץ לדירוג
60 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 2
הורדות: 31      שיתוף
לחץ לדירוג
1.08 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 2 - רועי
הורדות: 37      שיתוף
לחץ לדירוג
120 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 2 - פתרון מרצה
הורדות: 42      שיתוף
לחץ לדירוג
74 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 1
הורדות: 54      שיתוף
לחץ לדירוג
690 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - פתרון תרגיל 1 - רועי
הורדות: 68      שיתוף
לחץ לדירוג
100 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 7
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 7
הורדות: 57      שיתוף
לחץ לדירוג
39 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 6
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 6
הורדות: 49      שיתוף
לחץ לדירוג
39 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 5
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 5
הורדות: 50      שיתוף
לחץ לדירוג
31 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 4
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 4
הורדות: 57      שיתוף
לחץ לדירוג
38 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 3
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 3
הורדות: 64      שיתוף
לחץ לדירוג
30 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 2
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 2
הורדות: 64      שיתוף
לחץ לדירוג
38 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 1
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - תרגיל 1
הורדות: 98      שיתוף
לחץ לדירוג
42 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 14
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 14
הורדות: 59      שיתוף
לחץ לדירוג
558 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 13
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 13
הורדות: 58      שיתוף
לחץ לדירוג
1.04 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 11
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 11
הורדות: 54      שיתוף
לחץ לדירוג
1.19 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 12
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 12
הורדות: 57      שיתוף
לחץ לדירוג
476 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 10
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 10
הורדות: 56      שיתוף
לחץ לדירוג
1.44 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 9
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 9
הורדות: 51      שיתוף
לחץ לדירוג
970 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 8
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 8
הורדות: 54      שיתוף
לחץ לדירוג
632 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 6
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 6
הורדות: 64      שיתוף
לחץ לדירוג
2.13 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 7
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 7
הורדות: 62      שיתוף
לחץ לדירוג
685 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 5
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 5
הורדות: 65      שיתוף
לחץ לדירוג
1.60 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 4
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 4
הורדות: 68      שיתוף
לחץ לדירוג
2.01 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 3
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 3
הורדות: 72      שיתוף
לחץ לדירוג
1.18 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 2
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 2
הורדות: 102      שיתוף
לחץ לדירוג
1.44 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 1
גידור וניהול סיכונים - סמסטר ב 2006 - הרצאה 1
הורדות: 228      שיתוף
לחץ לדירוג
1.48 MB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
13/01/09
ע"י:

pdf
קובץ אקרובט רידר
פתרון מבחן באופציות וחוזים עתידיים 4.5.08
פתרון מבחן באופציות וחוזים עתידיים 4.5.08
הורדות: 1873      שיתוף
לחץ לדירוג
125 KB
סיווג: סיכומים/חומר עזר
25/05/08
ע"י:

pdf

פרטים
מנהל/ת: Niro, .Noa

חברים (7)
Google
עשרת הגדולים
שםקבצים
מגדר Niro 483
מגדר .Noa 43
מגדר joni_bazoka 3
מגדר oa 0
מגדר גיא_נבון 0
מגדר lilachm4 0
מגדר orly180 0
מטרת המאגר
לספק למחלקות במוסדות הלימודים השונים פלטפורמה לניהול חומר לימודי, הודעות, תמונות וקישורים בצורה הנוחה ביותר וללא מגבלות.שנה זו מנוהלת על ידי Niro, .Noa
לפניות כלליות בנושא האתר - לחצו כאן.
כל הזכויות שמורות לאתר הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון. תקנון המערכת.
אין להעתיק או לפרסם בכל דרך שהיא חומר המופיע במאגר. 
דירות להשכרה בבאר שבע | שותפים באר שבע | עבודה בחו"ל